2005 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ

2005 YILI
GELİR VERGİSİ TARİFESİ

  Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkındaki 5281 sayılı  Kanun’un (RG. 31.12.2004 – 25687 3.Mükerrer) 29’uncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisi tarifesi 01.01.2005 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere düzenlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 2005 yılına ait ücretler ve ücret dışı gelirler için birbirinden farklı olan şu tarifeler uygulanacaktır :

GELİR VERGİSİNE TABİ ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLER

6.600 Yeni Türk Lirasına  kadar……………………………………………….. ……………………………    % 20
15.000 Yeni Türk Lirasının 6600 lirası için 1.320 lira, fazlası ………………………………………………..    % 25
30.000 Yeni Türk Lirasının Lirasının 15.000 lirası için 3.420 lira, fazlası …………………….    % 30
78.000  Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 7.920 lira, fazlası …………………………..    % 35
78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının  78.000 lirası için 24.720 lira, fazlası ……………………….    % 40
oranında vergilendirilir.

Görüldüğü gibi yapılan değişiklikle, %45 oranının uygulandığı en üst gelir dilimi kaldırılmıştır.

GVK’nın 103’üncü maddesinin 4842 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası uyarınca; ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukarıdaki tarifede yer alan vergi oranları beş puan indirilmek suretiyle uygulandığından, 2005 yılına ait ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde (hem stopaj esasında ve hem de beyanname ile beyan edildiği takdirde) şu tarife geçerli olacaktır :

 
ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

6.600 Yeni Türk Lirasına  kadar……………………………………………….. ……………………………    % 15
15.000 Yeni Türk Lirasının 6600 lirası için 990 lira, fazlası ………………………………………………..    % 20
30.000 Yeni Türk Lirasının Lirasının 15.000 lirası için 2.670 lira, fazlası …………………….    % 25
78.000  Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 6.420 lira, fazlası …………………………..    % 30
78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının  78.000 lirası için 20.820 lira, fazlası ……………………….    % 35

Ücretlerin diğer gelirlerle birlikte beyan edilmesi durumunda vergi tarifesinin nasıl uygulanması gerektiği özetle, ücret dışındaki gelirlere ilişkin tarife uygulanarak vergi hesaplanacak, daha sonra bu vergiden, matraha dahil edilmiş ücret tutarının %5’i indirim olarak düşülecektir.