2005 YILI KIDEM TAZMİNATI TUTARI


01.01.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 24 üncü maddesi ile memur maaş katsayısı ile memuriyet taban aylığı katsayısı 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (RG.31.12.2004-Mük.25687)

 

 

Memur Maaş Katsayısı

Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı

 

01.01.2005 – 30.06.2005 :

0,0401

0,486

01.07.2005 – 31.12.2005 :

0,0416

0,52075

 

Yapılan değişiklik sonucunda, 2005 yılında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı dönemler itibariyle aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

1.1.2005 – 30.6.2005 dönemi:

Hesap Tarzı

Hesaplama

Tutar (YTL)

1. En yüksek aylık gösterge

x

Genel Katsayı

1.500x 0,0401 =

60,15

2. En yüksek ek gösterge

x

Genel Katsayı

8.000x 0,0401 =

320,80

3. En yüksek kıdem aylığı göstergesi

x

Genel Katsayı

500x 0,0401 =

20,05

4. %200’lük ilave (1.500 + 8.000 in %200 ü)

x

Genel Katsayı

19.000x 0,0401 =

761,90

5. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı

1.000x 0,486 =

+

486,00

6. YILLIK KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1+2+3+4+5) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1.648,90

1.7.2005- 31.12.2005 dönemi:

Hesap Tarzı

Hesaplama

Tutar (YTL)

1. En yüksek aylık gösterge

x

Genel Katsayı

1.500x 0,0416 =

62,40

2. En yüksek ek gösterge

x

Genel Katsayı

8.000x 0,0416 =

332,80

3. En yüksek kıdem aylığı göstergesi

x

Genel Katsayı

500x 0,0416 =

20,80

4. %200’lük ilave (1.500 + 8.000 in %200 ü)

x

Genel Katsayı

19.000x 0,0416 =

790,40

5. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı

1.000x 0,52075 =

+

520,75

6. YILLIK KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1+2+3+4+5) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1.727,15