4. VERGİ DÖNEMİNDE KULLANILACAK DÜZELTME KATSAYILARI

                                                                   4.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE
                                                   (31.12.2004 TARİHLİ ENFLASYON DÜZELTMESİNDE)
                                                         KULLANILACAK DÜZELTME KATSAYILARI

DÜZELTME KATSAYILARI        TEFE DEĞERLERİ
OCAK 2004    1,10919        OCAK 2004    7.576,5
ŞUBAT 2004    1,09132        ŞUBAT 2004    7.700,6
MART 2004    1,06889        MART 2004    7.862.2
NİSAN 2004    1,04130        NİSAN 2004    8.070,5
MAYIS 2004    1,04165        MAYIS 2004    8.067,8
HAZİRAN 2004    1,05275        HAZİRAN 2004    7.982,7
TEMMUZ 2004    1,06897        TEMMUZ 2004    7.861,6
AĞUSTOS 2004    1,06062        AĞUSTOS 2004    7.923,5
EYLÜL 2004    1,04140        EYLÜL 2004    8.069,7
EKİM 2004    1,00885        EKİM 2004    8.330,1
KASIM 2004    1,00132        KASIM 2004    8.392,7
ARALIK 2004    1,00000        ARALIK 2004    8.403,8

31.12.2003 bilançosunda mevcut olup 31.12.2004 bilançosunda yer almaya devam eden düzeltmeye tabi bilanço değerleri Aralık (04) TEFE / Aralık (03) TEFE orantısından elde edilen 1,13840’lık taşıma katsayısı ile düzeltilecektir.

Öte yandan 30.9.2004 tarihi itibariyle düzeltme yapan mükellefler, bu bilançolarında yer alan düzeltmeye tabi değerleri için tekrar geriye dönüş yapmaksızın, 30.9.2004 tarihli düzeltilmiş değerleri Aralık (04) TEFE /Eylül (04) TEFE orantısından elde edilen 1,04140 taşıma katsayısını kullanarak, Ekim, Kasım ve Aralık (04) aylarında bilançolarına dahil olan değerleriyse yukarıdaki tablodaki Ekim, Kasım ve Aralık (04) ayları için belirlenmiş olan katsayıları kullanarak da düzeltme yapabilirler.

Stok düzeltmesinde basit ortalama yönetimini kullananlar bilindiği üzere [Mali Tablonun Ait Olduğu Aya Ait Fiyat Endeksi / (Mali Tablonun Ait Olduğu Aya Ait Fiyat Endeksi + Mali Tablo Günü İtibariyle Bir Önceki Geçici Vergi Döneminin Sonundaki Fiyat Endeksi) / 2)] formülasyonundan çıkan katsayıyı kullanacaktırlar. Sözkonusu katsayı ise 31 Aralık 2004 tarihli tablolar için [ (8.403,8/ (8.403,8 + 8.069,7) / 2 = ]1,02028 olarak hesaplanmaktadır.

Stokların basit ortalama yöntemiyle düzeltilmesinde bu katsayı, 31.12.2004 tarihli bilançodaki stok değerleri ile çarpılmak suretiyle düzeltme yapılmış olacaktır.