ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI SON BULMUŞTUR

                                                       2005/1 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İTİBARİYLE
                                                        ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI
                                                                      SON BULMUŞTUR

Bilindiği üzere, VUK’nun Mükerrer 298 nci maddesi uyarınca, bilanço usulüne tabi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması halinde, mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorundadırlar.

Devlet İstatistik Enstitüsü, 4.4.2005 tarihinde Mart ayı itibariyle TEFE’deki artışı yayımlamıştır. DİE, 1.1.2005 tarihinden itibaren TEFE yerine, değişik mal ve hizmet sepetinden oluşan ÜFE’yi (Üretici Fiyat Endeksi) yayınlamaya başlamış ancak özellikle Vergi Kanunlarındaki pek çok uygulamanın TEFE’ye göre olması dolayısıyla aynı zamanda TEFE’yi de ilan etmek durumunda kalmıştır.)

Mart 2005 itibariyle TEFE endeksi 8.503,6 olarak ilan edilmiştir. Bu endekse göre, Mart 2005 itibariyle TEFE’deki artış son oniki ayda %8,16, son otuz altı ayda ise %57,83 olmaktadır. Bu durumda, her iki oran da gerçekleşmemiş, yani Mart 2005 itibariyle son oniki ayın TEFE artışı %10’un, son otuzaltı ayın TEFE artışı da %100’ün altında kalmıştır. Sonuç olarak Mart 2005 itibariyle enflasyon düzeltmesi uygulaması sona ermiştir. Tekrar enflasyon düzeltmesine giriş için herhangi geçici vergi döneminde veya yıl sonu itibariyle, her iki şartın da bir arada gerçekleşmesi, yani öngörülen %10 ve %100’lük oranları geçmesi gerekmektedir.

Bu durumda, Mart 2005 (2005/I) geçici vergi dönemi ve şartlar gerçekleşmezse müteakip dönemlerde, enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. 1.1.2005 tarihli açılış bilançoları düzeltilmiş 31.12.2004 bilançoları olacaktır. Diğer yandan, 5024 sayılı Kanunla kaldırılan yeniden değerleme, maliyet revizesi, finansman gider kısıtlaması, stokların LIFO yöntemiyle değerlenmesi gibi daha önce enflasyon sebebiyle getirilmiş bazı müesseseler de bundan böyle uygulanmayacaktır