KIDEM TAZMİNATI TAVANI

                                                01.07.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
                                                    YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

5027 sayılı Kanunun (RG. 28.12. 2003 – 25330 Mükerrer) 31 inci maddesi gereğince, memur maaş katsayısı ile memuriyet taban aylığı katsayısı 01.07.2005 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Memur Maaş Katsayısı    Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı
Eski    Yeni    Eski    Yeni
0,0401    0,0416    0,486    0,52075

Bu değişiklik sonucunda, 01.07.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Hesap Tarzı                Hesaplama        Tutar (YTL)
1. En yüksek aylık gösterge    x    Genel Katsayı        1.500 x 0,0416 =        62,40
2. En yüksek ek gösterge    x    Genel Katsayı        8.000 x 0,0416 =        332,80
3. En yüksek kıdem aylığı göstergesi    x    Genel Katsayı             500 x 0,0416 =        20,80
4. %200’lük ilave (1.500 + 8.000 in %200 ü)    x    Genel Katsayı        19.000 x 0,0416 =        790,40
5. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı    1.000×0,52075 =    +    520,75
6. YILLIK KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1+2+3+4+5)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     1,727,15