MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

                                        MOTORLU  TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:25)
               
     197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun[1], 3946 sayılı Kanunun[2] 35 inci maddesi ile değiştirilen “Yetki” başlığını taşıyan 10 uncu maddesinde,
 
 “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (…)” hükmü ile aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun[3] 36/7 nci maddesi ve 5035 sayılı Kanunun[4] 48/7-b maddesi ile değiştirilen son fıkrasında “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun[5] 1 inci maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir.” hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası ( l YTL ) değişim oranı esas alınır.” hükmü yer almaktadır.
 
2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 353 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[6] ile ilan edilmiştir.
 
01/01/2006 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.
 
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ
 A. ( I ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ
 
     Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki ( I ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
 ( I ) SAYILI TARİFE
 
Motor Silindir Hacmi (cm3)    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
    1 –  3  yaş    4 –  6  yaş    7  –  11  yaş    12  –  15  yaş    16 ve yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm3 ve aşağısı    305,00    213,00    121,00    91,00    36,00
 1301 – 1600 cm3 e kadar    487,00    365,00    213,00    152,00    60,00
 1601 – 1800 cm3 e kadar    854,00    670,00    396,00    243,00    96,00
 1801 – 2000 cm3 e kadar    1.342,00    1.037,00    610,00    365,00    146,00
 2001 – 2500 cm3 e kadar    2.013,00    1.464,00    915,00    549,00    219,00
 2501 – 3000 cm3 e kadar    2.807,00    2.441,00    1.526,00    823,00    305,00
 3001 – 3500 cm3 e kadar    4.273,00    3.845,00    2.318,00    1.159,00    427,00
 3501 – 4000 cm3 e kadar    6.715,00    5.799,00    3.418,00    1.526,00    610,00
 4001 cm3 ve yukarısı    10.988,00    8.241,00    4.883,00    2.197,00    854,00
 2-Motosikletler
   100 –   250 cm3 e kadar    60,00    48,00    36,00    24,00    12,00
   251 –   650 cm3 e kadar    121,00    91,00    60,00    36,00    24,00
   651 – 1200 cm3 e kadar    305,00    182,00    91,00    60,00    36,00
 1201 cm3 ve yukarısı    732,00    487,00    305,00    243,00    121,00
 
 
 
B. ( II ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ
 
     ( I ) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki  ( II ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
( II )  SAYILI TARİFE
 
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
    1 – 6  yaş    7 – 15 yaş    16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs    365,00    243,00    121,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm3 ve aşağısı    487,00    305,00    182,00
 1901 cm3 ve yukarısı    732,00    487,00    305,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar    915,00    549,00    243,00
 26 – 35  kişiye kadar    1.098,00    915,00    365,00
 36 – 45  kişiye kadar    1.220,00    1.037,00    487,00
 46 kişi ve yukarısı      1.464,00    1.220,00    732,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar    329,00    219,00    109,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar    658,00    384,00    219,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar    988,00    823,00    329,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar    1.098,00    933,00    439,00
 10.001 – 20.000  kg’a kadar    1.317,00    1.098,00    658,00
 20.001 kg ve yukarısı     1.647,00    1.317,00    768,00
 
C. ( III ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ
 
     Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki  ( III ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
                    ( III ) SAYILI TARİFE
     
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)    Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
    1 –  3  yaş    4 – 5  yaş    6 – 15  yaş    16 ve yukarı yaş
 Yat, kotra ve her türlü motorlu özel  tekneler
   10 –   20 BG’ne kadar    18,31    12,20    6,10    2,43
   21 –   50 BG’ne kadar    24,41    18,31    10,98    4,87
   51 – 100 BG’ne kadar    30,52    24,41    14,64    6,10
 101 – 150 BG’ne kadar    36,62    30,52    18,31    8,54
 151 BG ve yukarısı    54,94    42,73    24,41    12,20
                         
 
D. ( IV ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ
 
     Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki ( IV ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
              ( IV ) SAYILI  TARİFE
     
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
    1 –  3  yaş    4 – 5  yaş    6 – 10  yaş    11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar    6.104,00    4.883,00    3.662,00    2.929,00
   1.151 –   1.800 kg.’a kadar    9.157,00    7.325,00    5.494,00    4.395,00
   1.801 –   3.000 kg.’a kadar    12.209,00    9.767,00    7.325,00    5.860,00
   3.001 –   5.000 kg.’a kadar    15.262,00    12.209,00    9.157,00    7.325,00
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar    18.314,00    14.651,00    10.988,00    8.790,00
 10.001 – 20.000 kg.’a kadar    21.367,00    17.093,00    12.820,00    10.255,00
 20.001 kg. ve yukarısı    24.419,00    19.535,00    14.651,00    11.721,00
 
 
     Tebliğ olunur.