PERFORMANS DERECELENDİRME BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU KALKMIŞTIR

                                               PERFORMANS DERECELENDİRME BİLDİRİMİ VERME
                                                           ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR

329 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile A formu verme zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleriyle birlikte Performans Derecelendirme Bildirimi verme zorunluluğu getirilmişti.

Yeni Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde “Performans Verileri” bölümüne yer verilmiş olduğundan, ekte bilgilerinize sunulan 16 no.lu VUK Sirküleri ile Performans Derecelendirme Bildirimi verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Buna göre, 2004 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleriyle birlikte bildirim verilmeyecek, ancak beyannamelerin performans verileri ile ilgili bölümü doldurulacaktır.

B formu verme yükümlülüğünün henüz kaldırılmadığını, bu nedenle Haziran 2005 KDV beyannamesi ile birlikte Temmuz ayının 20 sine kadar bilanço esasına göre defter tutan KDV mükelleflerinin (dolayısıyla kurumların) B formu vermeleri gerektiğini hatırlatırız. Bilindiği gibi B formları ile ilgili hâd son olarak 318 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, KDV hariç 25 milyar TL. (25.000 YTL)’dir.