SİGORTALI ÇALIŞTIRMA VE E-BİLDİRGE UYGULAMASI

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü; Sigorta Primleri Daire Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu,Genelge 16-340 Ek ile 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz  aylarında 5 ve üzerinde  2005/Ağustos ve takip eden aylara ait 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,
İnternet üzerinden e-bildirge uygulaması  zorunluluğu getirilmiştir. E-bildirge zorunluluk uygulamasında yapılan değişiklikler, Genelge 16-340 Ek olarak yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

                                                                               GENELGE
                                                                               16-340 Ek
    
Bilindiği gibi,  2004 yılı Mayıs ayı ile takip eden aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi adı altında alınması gereken belgenin; tüm illerde resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın bir ila yedi arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden isteyenlerin , sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerlerinden ise, zorunlu olarak internet ortamında gönderilmesi gerektiği hususu ile ilgili  olarak 06.04.2004 tarih ve 16-313 Ek sayılı Genelgemizde yapılacak işlemler ayrıntılarıyla açıklanmıştı.
Bu defa, Kurum Yönetim Kurulunun 21.04.2005 tarih ve IX-428 sayılı Kararı ile ;

1- 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında özel  ve resmi sektör işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,
    
2- 2005/Ağustos ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,

    İnternet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet belgelerini yasal süresi içinde e-Bildirge uygulaması ile internet üzerinden Kurumumuza göndermeleri gerekmektedir.

 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden vermekle zorunlu tutulan işverenlerin, anılan belgeleri kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kuruma verseler dahi, haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi uyarınca  idari para cezası uygulanacaktır.

Bu nedenle, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında işyerlerinde 5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, işyerlerinde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin, bu yasal zorunluluk karşısında gereksiz yere idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için bugüne kadar e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini almamışlarsa (şifre üretim işlemleri zaman aldığından) bir an önce “e-bildirge Hizmetleri Başvuru Formu” ile “e-bildirge sözleşmesini” doldurarak işyerlerinin işlem gördüğü Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne başvurup kullanıcı kodu ve kullanıcı şifrelerini almaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.