TAHSİS KARNELERİYLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEME

                                                                    G E N E L G E 3-252 Ek
 
 
Bilindiği üzere daha önce işverenlerce düzenlenerek 4 ayda bir verilen “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık aylık olarak düzenlenmekte ve elektronik ortamda da Kurumumuza verilmekte, sağlık karnesi programında yapılan değişiklik ile sağlık karnesi düzenlenme aşamasında sigortalıların prim ödeme gün sayılarının kontrolü de bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
 
    Sigortalılar ile eş, çocuk, ana ve babalarının Kurumumuza veya diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışıp çalışmadıkları veya gelir yada aylık alıp almadıklarına dair bilgilerde, T.C. Emekli Sandığınca Müdürlüklerimize tanınan yetki çerçevesinde bilgisayar ortamında, Bağ-Kur ile ilgili bilgiler ise internet üzerinden alınabilmektedir.
    
    Diğer taraftan, T.C. Kimlik Numarası gibi Kimlik Bilgilerinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS projesi kapsamında “ Kimlik Paylaşım Sistemi” üzerinden On-line sorgulanması işlemine ise bir süre sonra başlanılacaktır.
 
    Bu nedenle sigortalılar ile sağlık yardımlarına müstehak diğer kimselere Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce sağlık karnesi düzenlenmesi sırasında istenen bazı belgelere artık ihtiyaç kalmayacağından, bundan böyle sağlık karnesi düzenlenmesi sırasında;
 
1.    Çalışan Sigortalı için:
 
a.    Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi,
b.    Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
c.    Halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı,
 
2.    Sigortalının Eşi ve Çocukları
 
Sigortalının Eşi için:
 
a.    Eşinin  Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise evlilik cüzdanı fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)
b.    Eşinin renkli vesikalık bir fotoğrafı,
c.    Sigortalının halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı,
d.    Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan gelir veya aylık almayan eş için beyan taahhüt belgesi,                                                                                       
 
 
 
Sigortalının Çocukları için:
 
a)    Çocuklarının nüfus Hüviyet Cüzdanlarının fotokopileri, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri
      farklılığı var ise vukuatlı nüfus kayıt örneği)     
b)    7 yaşını geçmiş çocuklarının yeni çekilmiş renkli vesikalık birer fotoğrafı,
c)    Sigortalının halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı,
    d)  18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını,yüksek öğrenim yapıyorsa                              
25 yaşını doldurmamış erkek çocukların halen okuduklarına dair ilgili öğrenim dönemine ait vize edilmiş veya ilgili öğrenim dönemi için verilmiş öğrenci kimlik belgesi yada ilgili kurum tarafından verilmiş öğrenci belgesi,
e)      Çalışamayacak durumda malul erkek çocuklar için, durumlarını gösterir tam teşekküllü Devlet Hastanesince düzenlenen  sağlık kurulu raporu,
f)        Yaşları ne olursa olsun evli olmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak                                                                                                      
           çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan kız çocukları için  beyan ve
      taahhüt belgesi,
 
3.  Sigortalının Anne ve Babası İçin:
 
a)      Nüfus Hüviyet Cüzdanları Fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise vukuatlı nüfus kayıt örneği)
b)      Beyan ve taahhüt belgesi,
c)      Anne ve babanın yeni çekilmiş vesikalık renkli birer fotoğrafı
d)      Sigortalıya ait, 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı,
 
 
4.    Kurumdan Gelir ve Aylık Almakta Olan Sigortalılar ile Eş-Çocukları, Ana ve Babası ve Hak Sahibi Olarak Gelir ve Aylık Alanlar;
 
Kurumdan Gelir veya Aylık Alanlar ile Hak Sahipleri için:
 
a)      Kurumdan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel Belge”,
b)      Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi,
c)      Bir adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
 
Kurumdan Gelir veya Aylık Alanların Eşi için:
 
a)  Kurumdan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel Belge”,
b)      Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise evlilik cüzdanı fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)
c)      Bir adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
d)      Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan gelir veya aylık almayan eş için beyan taahhüt belgesi,                                                                                       
 
Kurumdan Gelir veya Aylık Alanların Çocukları için:
 
a)  Kurumdan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel belge”,
b)  Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise   
      vukuatlı nüfus kayıt örneği)
 

 
     c)  7 yaşını geçmiş çocuklarının birer adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğrafı,
     d)  18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim   yapıyorsa               
25 yaşını doldurmamış erkek çocukların halen okuduklarına dair ilgili öğrenim dönemine ait vize edilmiş veya ilgili öğrenim dönemi için verilmiş öğrenci kimlik belgesi yada ilgili kurum tarafından verilmiş öğrenci belgesi,
     e)  Çalışamayacak durumda malul erkek çocuklar için, durumlarını gösterir tam
          teşekküllü Devlet Hastanesince düzenlenen  sağlık kurulu raporu,
f)  Yaşları ne olursa olsun evli olmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi  
olarak çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan kız çocukları için beyan ve taahhüt belgesi,
    
Kurumdan Gelir veya Aylık Alanların anne ve babası için:
 
a)  Kurumdan aylık aldığını belirtir “Aylık Alanlara Mahsus Özel belge”,
b)  Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopileri, (soyadı ve nüfus kayıt bilgileri farklılığı var ise
      vukuatlı nüfus kayıt örneği)
c)  Bir adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
d)  Beyan ve Taahhüt Belgesi,
    
istenilmesi,
 
    Diğer taraftan sigortalılar ile Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan tüm gruplara verilen yeni tip sağlık karnelerine ait belgelerin imhasında, Sosyal Sigortalar Kurumu Arşiv Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile 29 uncu maddenin (a) fıkrasına göre gerekli imha işleminin yapılması,
 
Uygun görülmüştür.    
 
    Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.