TAHSİS TALEP BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ

                                                                   G E N E L G E 12-148.EK
    

    Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunda belirtilen tahsis yardımlarının yapılabilmesi için sigortalı ve hak sahiplerinin örneği Kurumca hazırlanan ve 08/08/2003 tarihli 12-126 ek sayılı Genelge ekinde yayımlanan “Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi” ile Kuruma talepte bulunmaları gerekmektedir.

    Ancak, gerek söz konusu belgeyle ilgili olarak uygulamada saptanan aksaklıkların giderilmesi gerekse sigortalıların bu belgeyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık karnesi talebinde bulunmalarına ve talep edilen sağlık karnelerinin ünitelerce düzenlenerek doğrudan gönderilebilmesine imkan verilmesi amacıyla, Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi örneği ekli şekliyle yeniden düzenlenmiş olup, bu Genelgenin üniteye intikalini müteakip yeni Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesinin kullanılmasına başlanılması, sigortalı ve hak sahiplerinin bu konuda bilgilendirilmeleri için gerekli duyuruların yapılması, Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgeleri ile sağlık karnelerinin düzenlenmesinde gerekli beyan ve taahhüt belgelerinin bir arada bulundurulması, düzenlenen sağlık karneleri ücretlerinin ilgililerin gelir/aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle tahsili yoluna gidilmesi uygun görülmüştür.
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.