YENİ KDV BEYANNAME KLAVUZU

                                                YENİ KDV BEYANNAMESİ DOLDURMA KILAVUZU

Maliye Bakanlığı, Yeni Türk Lirasına geçiş münasebetiyle tüm vergi beyannamelerini değiştirmiş ve yeni beyanname formlarını www.gelirler.gov.tr adresli sitedeki “Beyanname Örnekleri” bölümüne koymuştur. (2005 başından itibaren verilecek tüm beyannameler YTL olarak düzenlenecektir. )

KDV beyannamesi YTL ye uyarlanma yanında önemli değişikliklere uğramıştır.

Şekli değiştirilmiş olan yeni KDV beyannamesine yönelik olarak hazırladığımız

“KDV Beyannamesi Doldurma Kılavuzu 2005” ilişikte dikkatlerinize sunulmuştur.

Yeni KDV beyannamesindeki yapısal değişiklikler şöyle sıralanabilir :

–    Eskiden, ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili iade talepleri ihracatların gerçekleşmesine bağlı olarak dilekçe ile yapılmaktaydı. Yeni beyannamede iadesi istenebilir hale gelen ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili KDV tutarının yazılması için yeni bir satır (83 no.lu satır) açılmıştır. Yine dilekçe ekinde, iadeye dayanak teşkil edecek olan ve 84 no.lu KDV Tebliğinde belirtilen belgeler verilecek olmakla beraber bu işlem aylık periyotlarla ve 83 üncü satırda belirtilen rakama yönelik olarak yapılacaktır.

–    % 1 veya % 8 orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde, bu oranlardan daha fazla oranda KDV yüklenimi varsa, aradaki farkın da mükellefe iadesini sağlamak için yeni satırlar (85,87,91 no.lu satırlar) açılmıştır.

–    61 no.lu Tebliğ kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerle ilgili özel faturalarda KDV gösterilmemesine rağmen, bunlar malın tabi olduğu KDV oranı üzerinden KDV li satılmış gibi ve oran ayrımına gitmeksizin 24 üncü satırda beyan edilerek KDV tutarları 25 inci satırda gösterilecek, bunun etkisi onaylı özel faturanın ve döviz alım belgesinin teminine paralel olarak 36 ncı satırda giderilecek varsa iade talebi 9 no.lu tabloya kayıt yoluyla yapılacaktır.