YILINDAN iTiBAREN GEÇERLi OLAN DEĞERLİ KAĞITLARIN BEDELLERİ

                                     2006 YILINDAN iTiBAREN GEÇERLi OLMAK ÜZERE TESPİT EDİLMİŞ
                                             DEĞERLi KAĞITLARIN BEDELLERİ TESPİT EDiLMiŞTiR
                                                (DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞ / 23)
 
Değerli Kağıdın Cinsi    Bedel (YTL.)
1- Noter kağıtları :    
a) Noter kağıdı      2,50
b) Beyanname      2,50
c) Protesto,vekaletname,re’sen senet      5,00
2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan     
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)    
3- Pasaportlar    70,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri    70,00
5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan     
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)    
6- Nüfus cüzdanları      2,50
7- Aile cüzdanları    24,00
8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan     
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)    
9- Sürücü belgeleri    30,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)    30,00
11- Motorlu araç trafik belgesi    30,00
12- Motorlu araç tescil belgesi    24,00
13- İş makinesi tescil belgesi    24,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)      1,60
 
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2006 tarihinden itibaren saymanlıklar, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.