YTL HAKKINDA BANKA MÜŞTERİLERİ İŞLEMLERİ

 

Banka Müşterilerinin YTL ile İlgili Olarak 

3 Ocak 2005 Tarihinde Karşılaşacakları Değişiklikler

(27 Aralık 2004)

 

Banka müşterilerinin Yeni Türk Lirası’na (YTL) geçişten sonra bankalarında karşılaşacakları değişikliklerle ilgili olarak bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği tarafından bir çalışma yapılmış ve aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir:

 

          Bankadaki döviz hariç tüm hesaplardaki bakiyeler 1 milyon TL = 1 YTL dönüşüm oranına göre YTL’ye çevrilecektir. 1 Ocak 2005’ten itibaren hesaplar YTL olarak takip edilecektir. Döviz hesaplarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

 

          Banka gişelerinden yapılacak tüm ödeme ve tahsilatlarda 2005 yılı süresince hem TL hem de YTL kullanılabilecektir.

 

          Dekontlar YTL olarak düzenlenecektir.

 

          Bankalar tarafından alınacak komisyon bedelleri hem TL hem de YTL olarak bir arada ilan edilecektir.

 

          TC Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen döviz kurları 1 Ocak 2005 tarihinden sonra YTL olarak ve 5 basamak temayülüne göre açıklanacaktır. Japon Yeni, İran Riyali ve Rumen Leyi para birimleri yüz birim üzerinden gösterilecektir. Bankalar tarafından açıklanan döviz kurlarında da buna benzer gösterim formatları kullanılacaktır.

 

          Otomatik Para Çekme Makinaları’ndan (ATM) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren TL veya YTL çekilebilecek, ancak tüm yasal kayıtlar YTL olarak tutulacağı için ATM slipleri de YTL olarak verilecektir.

 

          Tüm yasal kayıtlar 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL olarak tutulacağı için kredi kartı ile alışverişlerde imzalanacak olan POS sliplerindeki tutarlar da YTL olacaktır.

 

          Kredi kartı ekstrelerindeki ödeme tutarları 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL olacaktır. Taksitli kredi kartları ile 2004 yılında yapılan ve taksitleri 2005 yılına kalan tutarlar YTL’ye çevrilmiş olacaktır.

 

          Bankalarda bulunan TL tutarlı tüm otomatik ödeme talimatları 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle YTL’ye dönüştürülmüş olacağı ve bu tarihten sonra fatura bedelleri ilgili kuruluşlardan bankalara YTL olarak bildirileceği için hesaplardan YTL olarak tahsil edilecektir. Bankalardaki düzenli ödeme ve ileri tarihli EFT/havale talimatları da aynı şekilde otomatik olarak YTL’ye dönüştürülecektir.

 

          İnternet bankacılığı işlemleri 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle YTL üzerinden yapılacaktır, bu tarihten önceki hesap hareketleri ise TL olarak görüntülenecektir.

 

          1 Ocak 2005 öncesine ait TL kredi sözleşmelerinin 1 Ocak 2005 sonrasına kalan taksitleri otomatik olarak YTL’ye dönüştürülecektir. 1 Ocak 2005 tarihinden sonra yapılan yeni sözleşmelerde tutarlar YTL olacaktır. 1 Ocak 2005 tarihinden önceki eski sözleşmelerin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Sigorta poliçelerinin prim ödeme tutarları 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle YTL’ye dönüştürülecektir.

 

 

        Banka hesaplarında bulunan çek ve senet tutarları aynı şekilde YTL’ye dönüştürülecek, buna ilişkin alacak bakiyesi ve tahsilatlar tamamen YTL olarak izlenecektir. Mevcut çek karneleri, çek yaprakları üzerinde yer alan TL ibaresi çizilerek ve YTL olarak düzenlenip düzeltme imzası ile kullanılmaya devam edilebilecektir. Müşterinin mevcut TL ibareli çek karnelerini, kullanmadan tam olarak şubesine iade etmesi durumunda, aynı sayıda YTL ibareli çek karnesi ile herhangi bir değerli kağıt bedeli tahsil edilmeden değiştirilecektir. Yeni çek karneleri 3 Ocak 2005 tarihi itibariyle banka şubelerinden alınabilecektir.

 

          Müşteri portföyündeki yatırım fonları adet olarak değişmeyecek, portföy değeri(fon adedi*fon birim fiyatı) 1 milyona bölünerek YTL’ye çevrilecektir. Fon birim fiyatlarının gösterim şekli YTL bazında ve 6 ondalık hanesi içerecek şekilde olacaktır.

 

          Yatırım hesaplarında bulunan tahvil ve hazine bonolarının, vadesi 1 Ocak 2005 tarihinden sonraya kalanların vade sonu değeri 1 milyona bölünmek suretiyle YTL’ye çevrilecektir. 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle tahvil ve hazine bonolarında birim fiyatlar 100 YTL nominal değer kıymet için açıklanacak ve gösterimi YTL bazında ve 3 ondalık hanesi içerecek şekilde olacaktır

 

          Hisse senetleri nominal değeri YTL’ye geçişte 1000’e bölünecektir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yayınlanacak olan hisse senetleri fiyatları da 1000’e bölünerek açıklanacaktır. Bir adetten daha küçük miktarlara dönüşecek küsuratlar borsada işlem görmeyecektir. Küsurat işlemleri sadece Borsa dışı lot altı işlemleri kapsamında, yetkili aracı kurumlar vasıtasıyla yürütülecektir. 1 Lot = 1 adet Hisse = 1 YTL Nominal Değer kuralına göre borsada 1 adet ve katları şeklinde alım ya da satım işlemi yapılabilecektir. Hisse senedi fiyatlarının gösterimi YTL bazında ve 2 ondalık hanesi içerecek şekilde olacaktır

 

          Repo ve ters repo karşılığı kıymetlerin bakiyelerinin 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki dönüş tutarları 1 milyona bölünerek YTL’ye dönüştürülecek ve gösterimi 2 ondalık hanesi içerecek şekilde olacaktır.

 

          Yatırım araçlarındaki birim fiyat gösterimlerinde değişik sayıda ondalık haneleri kullanılmasıyla birlikte, müşteriye ödeme/tahsilat aşamasına gelindiğinde ilk 2 ondalık hanesi esas alınacaktır.

 

          Yasal kayıtlarda en küçük para birimi olarak 1 YKr kullanılacağı için, fiyat gösterimleri daha ayrıntılı olan yatırım fonu, döviz kuru ve benzeri işlemlerin sonuç aşamasındaki tutarları için Kanunda belirtildiği üzere, yarım YKr’un altındaki değerler dikkate alınmayacak, yarım YKr ve üzerindeki değerler 1 YKr’a tamamlanacak şekilde yuvarlanacaktır.