16-369 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

 
16-369 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri “IV.sınıf A Grubu Yapılar” bölümüne,

– Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
– Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21,5 m’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)
İlave edilmiştir.

İlgi Genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur.

T.C.
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
        Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
 
G E N E L G E
16 -369  Ek
 
    Bilindiği üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında kullanılacak “2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” belirlenerek  12.03.2006 tarih, 26106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 16.3.2006 tarih ve 16-366 Ek sayılı Genelge eki “2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” ni gösterir liste tüm teşkilatımıza duyurulmuş idi.
 
Ancak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 15.4.2006 tarihli, 26140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında kullanılacak “2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile söz konusu listenin “IV.sınıf A Grubu Yapılar” bölümüne,
 
– Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
– Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21,5 m’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)
İlave edilmiştir.
    
Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.