2 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin e-bildirge verme zorunlulğu

16-382 Ek Genelge ile 2006/Kasım ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde 2 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu ve sonraki aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini, internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir

                                                                    GENELGE 16-382 Ek

Bilindiği gibi,  2004/Mayıs ayı ile takip eden aylara ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın tüm illerde; bir ila yedi arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden isteyenlerin, sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırılan işyerlerinin ise zorunlu olarak internet ortamında göndermeleri gerektiği, 06.04.2004 tarih ve 16-313 Ek sayılı Genelgemizde  açıklanmıştır.
 
Yine bilindiği ve 29.04.2005 tarihli, 16-340 Ek sayılı Genelgemizde de belirtildiği gibi, aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında gönderilmesindeki zorunluluk kapsamına, 2005/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde, 2005/Ağustos ve takip eden aylarda ise, 3 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenleri de dahil edilmiş bulunmaktadır.
 
    Bu defa, Yönetim Kurulumuzun 18.09.2006 tarih ve IX/425 sayılı kararı ile;
 
    2006/Kasım ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde 2 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu ve sonraki aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini, internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.
 
    Buna göre, 2006/Kasım ve takip eden aylarda işyerlerinde 2 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin bu aylara ait Aylık Prim ve Hizmet belgelerini yasal süresi içinde e-Bildirge uygulaması ile internet üzerinden Kurumumuza göndermeleri gerekmektedir. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden vermekle zorunlu tutulan işverenlerin, anılan belgeleri kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kuruma vermeleri halinde, haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi uyarınca  idari para cezası uygulanacaktır.
 
    Bu nedenle, 2006/Kasım ve takip eden aylarda işyerlerinde 2 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi sektör işverenlerinin, bu yasal zorunluluk karşısında gereksiz yere idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için bugüne kadar e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini almamışlarsa (şifre üretim işlemleri zaman aldığından) bir an önce “e-bildirge Hizmetleri Başvuru Formu” ile              “e-bildirge sözleşmesini” doldurarak işyerlerinin işlem gördüğü Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne başvurup kullanıcı kodu ve kullanıcı şifrelerini almaları gerekmektedir.
 
    İşverenlerimizin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları bakımından;
 
1- e-Bildirge zorunluluğu konusunda yapılan değişikliğin kamuoyuna duyurulması için bölgenizdeki yazılı ve görsel basın kuruluşları nezdinde gerekli girişimde bulunulması,
 2- e-Bildirge zorunluluğu konusunda yapılan değişiklikten doğrudan etkilenecek olan işverenlerimizin ve meslek mensuplarının mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla bölgenizdeki işveren ve muhasebecilerin bağlı olduğu odaların yapılan değişiklik konusunda yazılı olarak bilgilendirilmeleri,
3- 2006/Kasım ve takip eden aylarda 2 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerlerinin, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden e-Bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunlu tutulduğundan, Üniteniz kayıtlarından yukarıda belirtilen sayıda sigortalı çalıştıran işyerlerinin tespitinin yapılarak (listesi alınarak), şayet bugüne kadar e-Bildirge uygulamasına başvurmamış veya başvurmuş ve şifrelerini almış olmalarına rağmen, e-Bildirge uygulamasından yararlanmamışlar ise, bu işverenlerin başvurularını yapmaları veya daha önce almış oldukları şifre ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet ortamında Kurumumuza göndermeleri konusunda kendilerine telefonla veya başka yolla birebir ulaşılmak suretiyle gerekli bilgilendirme ve uyarının yapılması,

 Gerekmektedir.