Anonim ve limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltme (29.12.2006)

                                 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ
                                       MİKTARLARA YÜKSELTME SÜRELERİNİN UZATILMASINA
                                              İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
                                                                     DAİR TEBLİĞ
                                                     (TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2006/1)
 
    MADDE 1 – Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu’nun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.
 
    MADDE 2 – 30/12/2005 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2005/2) ile belirlenen süreler değiştirilmiştir. Sermayeleri 50 bin Yeni Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Yeni Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31/12/2007 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31/3/2008 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
 
    MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
    MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür