Bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları konulu 2006/11045 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.

Karar Sayısı : 2006/11045
 
Ekli “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 5/10/2006 tarihli ve 77087 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/10/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KARAR
 
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarı
 
MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE

                                   A CETVELİ

            VERGİ
    G.T.İ.P. NO:    MAL İSMİ    TUTARI (YTL)    BİRİMİ
        (Sıvılaştırılmış)    
    2711.12    Propan    0,7940    Kilogram
    
        (Sıvılaştırılmış)
    2711.13    Bütan    0,7940    Kilogram
    
    2711.19.00.00.11    Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)    
        Diğerleri    0,7940    Kilogram
        (Gaz halinde)
    2711.29.00.00.11    Propan    0,7940    Kilogram
    
        (Gaz halinde)
    2711.29.00.00.12    Bütan    0,7940    Kilogram
 
          Yürürlük
    MADDE 2 –Bu Karar 6/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    
          Yürütme
    MADDE 3 –Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.