Biodizel tesliminde ÖTV tutarının sıfıra indirilmesi (26.12.2006)

13 seri nolu ÖTV Genel Tebliği ile; harmanlama amacıyla “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” firmalara biodizel tesliminde ÖTV tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin olarak Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/ 11202 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

                                        ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 13

5/6/2006 tarih ve 2006/11202¹ sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa² ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P. numaralı “biodizel” isimli malın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca biodizel üretimi için verilen “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından, yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilmesi kaydıyla, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar ile harmanlanmak üzere, 4/12/2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” firmalara tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir. Söz konusu Kararnamenin 2 nci maddesi ile de, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan mallar için belirlenen ÖTV tutarlarının, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P. numaralı “biodizel”in karıştırılmış olması halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar eksik uygulanacağı öngörülmüş ve bu orana göre belirlenen vergi tutarlarının, 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P. numarasında yer alan biodizeli ihtiva etmeyen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının % 98’inden az olamayacağı belirtilmiştir.
 
Sözü edilen Kararnamenin 3 üncü maddesinin verdiği yetki uyarınca söz konusu uygulamanın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.