Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapıları (16.11.2006)

26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı bakanlar kurulu kararı yayınlanmış olup, ilgili kararnamenin eki İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar’ın 1 inci maddesine, “Ambarlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çeşme” ibaresi eklenmiştir.

Karar Sayısı : 2006/11167
 
Ekli “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/10/2006 tarihli ve 83063 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

                                              İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE
                                                ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ
                                                    İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA
                                                                İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
                                                                    YAPILMASINA DAİR
                                                                            KARAR
 
MADDE 1 – 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararnamenin eki İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar’ın 1 inci maddesine, “Ambarlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çeşme” ibaresi eklenmiştir.
    
    MADDE 2 –Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

    MADDE 3 –Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.