SSk ve Bağkur pirim borçlarının yapılandırılması 1 ay süre ile uzatıldı

16-373 Ek Genelge ile 5458 sayılı Kanun uyarınca borçların yeniden yapılandırılması için öngörülen başvuru süresi 30.06.2006 Cuma günü  mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.                  

                                                                               GENELGE
                                                                               16-373 EK
 
Bilindiği gibi,  5458 sayılı Kanun uyarınca borçların yeniden yapılandırılması için öngörülen iki  aylık başvuru süresi 31.05.2006 tarihinde  sona erecektir.
 
 Öte yandan, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile borçların yeniden yapılandırılmasında başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya Kurumumuz Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
 
 Bu bağlamda, 5458 sayılı Kanunda borçların yeniden yapılandırılması konusundaki başvurulardaki yoğunluk ve borçluların (işverenlerin, topluluk sigortası ve isteğe bağlı sigortaya tabi olanların) başvuru süresinin uzatılması konusundaki talepleri dikkate alınarak, konu Kurumumuzca değerlendirilmiş olup, Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan 29.05.2006 tarih, VIII/276 sayılı karar ile 5458 sayılı Kanun uyarınca borçların yeniden yapılandırılması için öngörülen başvuru süresi 30.06.2006 Cuma günü  mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
 
 Bilgi edinilmesini ve borçların yeniden yapılandırılmasında başvuru süresinin uzatılması hususunun Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce kamuoyuna duyurulmasını teminen yerel yazılı ve görsel basının ve ilgili meslek kuruluşlarının bilgilendirilmesini, ayrıca daha önce çeşitli yerlere asılmış olan afişlerdeki son başvuru tarihinin 30.06.2006 şeklinde değiştirilmesini rica ederiz.