2007 Yılı için yeniden değerleme oranı % 7.2 (19.11.2007)

                                                    VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ / 377

    Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
 
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2007 yılı için % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiştir.
 
Bu oran, aynı zamanda 2007 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
 
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
 
Tebliğ olunur.