2008 takvim yılı gelirlerine uygulanacak Gelir Vergisi oranları (31.12.2007)

26/12/2007 TARİHLİ VE 2007/13044 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2008 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

             7.800 YTL’ye kadar                                                                                         % 15

             19.800 YTL’nin 7.800 YTL’si için 1.170 YTL, fazlası                                              % 20

             44.700 YTL’nin 19.800 YTL’si için 3.570 YTL, fazlası                                            % 27

             44.700 YTL’den fazlasının 44.700 YTL’si için 10.293 YTL, fazlası                           % 35

 

             MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.