Basit usuldeki gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi beyannamelirini .. (16.02.2007)

58 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi, 2007 yılı Şubat ayının     23 üncü günü akşamına kadar uzatılmıştır.

                                                                    Gelir Vergisi Sirküleri/58
1-Giriş
 
Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerine ait yıllık beyannamelerin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatılması
 
Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesine göre, geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2006 yılı gelirlerine ait gelir vergisi beyannamesinin 2007 yılı Şubat ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.
 
Ancak, ilgili meslek odaları ve mükellefler tarafından Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi, 2007 yılı Şubat ayının 23 üncü günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Öte yandan, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, beyannamelerini ek süre içinde veren basit usule tabi mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (2007 yılı Şubat ve Haziran aylarında) ödemeleri gerektiği tabiidir.
 
Duyurulur.