Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi (17.04.2007)

                                                                  Gelir Vergisi Sirküleri/63
 
1. Giriş
 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde 5615 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile geçici vergi beyannamesinin verilme süresi yeniden düzenlenmiştir.
 
Geçici vergi beyannamesinin verilme süresine ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi
 
Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 5615 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, geçici vergi beyannamelerinin, ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve onyedinci günün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, Ocak-Mart 2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 1-14 Mayıs 2007 tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.
 
Duyurulur.