Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı (28.11.2007)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” adı altında yeniden düzenlenen “Örtülü Kazanç” müessesesine yönelik 01/01/2007 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı kanunun 13 üncü  maddesi ile 5615 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 söz konusu tebliğe www.alomailiye.com/index_iki.htm adresinden ulaşabilirsiniz.