Uygulama birliğinin sağlanması ve tarafların tek kaynaktan bilgilendirilmesi (02.07.2007)

 
1 numaralı Tahsilat Genel Tebliği’nde: gerek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da gerekse Kanunun uygulamasını etkileyen diğer kanunlarda meydana gelen değişiklikler ile yayımlanmış olan genel tebliğlerin bazılarının uygulama alanlarının kalmaması karşısında, 6183 sayılı Kanunun uygulamasını bir bütün olarak göstermek üzere ve Gelir idaresi başkanlığınca  “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak.” görevi ve misyonu gereğince 6183 sayılı Kanunu uygulayan amme idareleri arasında uygulama birliğinin sağlanması ve tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi amacıyla böyle bir tebliğin hazırlandığı belirtilmiştir.

 

İlgili tebliği resmi gazetinin aşadağaki adresinden görebilirsiniz.

 http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/06/20070630.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/06/20070630.htm