(Bkk 2008-13762) 4760 sayılı ÖTV kanuna ekli bazı mallarda ÖTV oranları (24.06.2008)

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ İLE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
 
Karar Sayısı : 2008/13762
 
Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/6/2008 tarihli ve 58206 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

 

 

 

I SAYILI LİSTE

 

 

 

 

 

(A) CETVELİ

 

 

 

 

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (YTL)

Birimi

 

 

 

 

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

 

 

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

 

(Yalnız nafta)

 

 

 

 

 

 

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON)  95’ten az olanlar

1,4500

Litre

 

(Kurşunsuz normal benzin)

 

 

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) 

 

 

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan                     

1,4915

Litre

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) 

 

 

 2710.11.45.00.12

Katkılı Kurşunsuz benzin 95 oktan        

1,4915

Litre

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) 

 

 

 2710.11.45.00.19

Diğerleri   

1,4915

Litre

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)   

 

 

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan     

1,6135

Litre

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  

 

 

2710.11.49.00.19

Diğerleri       

1,6135

Litre

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98’den az olanlar

1,4800

Litre

 

(Kurşunlu normal benzin)

 

 

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                                                                          

1,4800

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

 

 

 

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

 

 

 

 

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.11

Motorin                                                                                                                                                

1,0045

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.18

Diğerleri                                                                                                                                                                                                                             

1,0045

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler) 

 

 

2710.19.45.00.11

Motorin    

0,9345

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler) 

 

 

2710.19.45.00.12

Kırsal Motorin   

0,9345

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler) 

 

 

2710.19.45.00.18

Diğerleri   

0,9345

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.11

Motorin                                                                                                                                                               

0,9345

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)    

 

 

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)    

0,9345

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)    

 

 

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)  

0,9345

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)    

 

 

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)  

0,9345

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)    

 

 

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)      

0,9345

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)                                

 

 

2710.19.49.00.19

Diğerleri 

0,9345

Litre

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)               

 

 

2710.19.61.00.11

Fuel oil 3

0,2370

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)               

 

 

2710.19.61.00.19

Diğerleri

0,2370

Kilogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)       

 

 

2710.19.63.00.11

Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,4760

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)       

 

 

2710.19.63.00.19

Diğerleri

0,4760

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

 

 

2710.19.65.00.11

Fuel oil 5

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

 

 

2710.19.65.00.19

Diğerleri

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                       

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )                                                            

 

 

2710.19.69.00.11

Fuel oil 6

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                         

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                        

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                         

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                         

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                        

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                         

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                       

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                        

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                        

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                       

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)                                                                                                                                      

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )  

 

 

2710.19.69.00.99

Diğerleri

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar                                                                                         (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

 

 

 

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6330

Standart M³

 

Diğerleri

0,0230

Standart M³

 

 

 

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.12

Propan                                                                                                                                                                                                  

0,9300

Kilogram

 

 

 

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.13

Bütan                                                                                                                                                      

0,9300

Kilogram

 

 

 

 

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

0,9980

Kilogram

 

Diğerleri

0,9300

Kilogram

 

 

 

 

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.21.00.00.00

Doğal gaz                                                                                                                                      

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6330

Standart M³

 

Diğerleri

0,0230

Standart M³

 

 

 

 

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.11

Propan                                                                                                                                                     

0,9300

Kilogram

 

 

 

 

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan                                                                                                                                                      

0,9300

Kilogram

 

 

 

 

 

(Petrol koku)

 

 

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

0

Kilogram

 

 

 

 

 

(Petrol koku)

 

 

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

0

Kilogram

 

 

 

 

 

(Petrol bitümeni)

 

 

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

Kilogram

 

 

 

 

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları     

0

Kilogram

 

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

 

 

 

 

 

 

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

0,7200

Litre

 

 

 

 

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

0,7200

Litre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (YTL)

Birimi

 

 

 

 

 

 

 

 

2707.10

Benzol (Benzen)

1,6135

Kilogram

 

 

 

 

2707.20

Toluol (Toluen)

1,6135

Kilogram

 

 

 

 

2707.50.90.00.11

Solvent nafta                                                                                                                                                               

1,6135

Kilogram

 

(Çözücü nafta)      

 

 

 

 

 

 

2710.11.21.00.00

White spirit

1,6135

Kilogram

 

 

 

 

2710.11.90.00.11

Diğer solventler                                                                                                                                                    

1,6135

Kilogram

 

(Çözücüler) (Petrol eteri)          

 

 

 

 

 

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri                                                                                                                                         

1,6135

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri                                                                                                                                         

1,6135

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2901.10.00.90.11

Hekzan

1,6135

Kilogram

 

 

 

 

2901.10.00.90.12

Heptan

1,6135

Kilogram

 

 

 

 

2901.10.00.90.13

Pentan

1,6135

Kilogram

 

 

 

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

1,6135

Kilogram

 

 

 

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

1,6135

Kilogram

 

 

 

 

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

1,6135

Kilogram

 

 

 

 

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

1,6135

Kilogram

 

 

 

 

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

 

 

3814.00.90

Diğerleri

0,0650

Kilogram

 

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

 

 

 

 

 

 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,0650

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                                                                                               

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak  olanlar

 

 

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                                                                                               

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                                                                                          

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları                                                                                                                

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar                                                   

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                                                                                            

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                   

 

 

2710.19.99.00.21  

Spindle oil

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                 

 

 

2710.19.99.00.22  

Light neutral

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                  

 

 

2710.19.99.00.23  

Heavy neutral

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                

 

 

2710.19.99.00.24 

Bright stock

0,3500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                

 

 

2710.19.99.00.98

Diğerleri

0,3500

Kilogram

 

(Yalnız baz yağlar)

 

 

 

 

 

 

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,7605

Litre

 

 

 

 

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,7605

Litre

MADDE 2 – 13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanunun (B) cetvelinde 2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24 ve 2710.19.99.00.98 G.T.İ.P. numaralarında yer alan baz yağların; aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan aşağıda G.T.İ.P. numaraları yazılı malların imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 0,0500 YTL/Kilogram olarak uygulanır.

 

I SAYILI LİSTE

 

 

(B) CETVELİ

 

 

G.T.İ.P. NO

                                              Mal İsmi

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                                                                                               

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                                                                                               

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                                                                                          

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları                                                                                                               

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar                                                    

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                                                                                           

 

 

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar"

MADDE 3 – 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan "2710.11.45.00.00 ve 2710.11.49.00.00 G.T.İ.P." ibareleri, "2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00.19, 2710.11.49.00.11 ve 2710.11.49.00.19 G.T.İ.P." ibareleri olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 26/6/2006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Kararnamenin eki İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Kararın 1 inci maddesinde yer alan "2710.19.61.00.00, 2710.19.63.00.00, 2710.19.65.00.00 ve 2710.19.69.00.00 G.T.İ.P numaralı malların" ibaresi, "2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P numaralı malların" ibaresi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – 5/6/2006 tarihli ve 2006/11202 sayılı Kararnamenin eki 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Kararın 1 inci maddesinde yer alan "3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı "biodizel" isimli malın" ibaresi, "3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı "oto biodizel" isimli malın" ibaresi olarak; 1 inci ve 2 nci maddesinde yer alan "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11" ibareleri, "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11" ibareleri olarak; 2 nci  maddesinde yer alan "3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı "biodizel"in karıştırılmış olması halinde"  ibaresi "3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı "oto biodizel"in karıştırılmış olması halinde" ibaresi olarak ve aynı maddedeki "3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numarasında yer alan biodizeli ihtiva etmeyen" ibaresi "3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı "oto biodizel"i ihtiva etmeyen"  ibaresi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Karar; 1/7/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.