(Bkk 2008-14387) Bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları (19.12.2008)

         4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN
                 (B) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL
              TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
 
 Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
 
MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
 
I SAYILI LİSTE
 
(B) CETVELİ
 
G.T.İ.P.NO Mal İsmi                                                       (YTL)                         Birimi
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00.0Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar         0,9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.002710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden
 başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak
 olanlar                                                                       0,9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin
 yağlama yağları                                                           0,9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar  0,9200 Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.00Beyaz yağlar, sıvı parafin                      0,9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00Dişli yağları ve redüktör yağları              0.9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma
 yağları, aşınmayı önleyici yağlar                                     0,9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar      0,9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar                           0,9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.21 Spindle oil                                        0,9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.22 Light neutral                                    0,9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.23 Heavy neutral                                  0,9200                       Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.24 Bright stock                                     0,9200                      Kilogram
 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.98 Diğerleri                                          0,9200                       Kilogram
 (Yalnız baz yağlar)
 
 Yürürlük
 
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 Yürütme
 
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.