(Kur. V. Sir – 11) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı (24.04.2008)

                                               5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/11

1 – Giriş
 
Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2 – Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
 
Kurumlar Vergisi Kanununun 14 ve 25 inci maddelerine göre, 2007 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 2008 yılı Nisan ayının 25 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.
 
Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.