(Ötv G. T – 17) Ötv uygulaması ve standart yakıt deposu tanımında değişiklik (24.11.2008)

 

                   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ – 17
 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (1) uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.
 
16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (2), bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Buna göre 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (3) “Tanımlar” başlıklı 1 inci bölümünde yer alan “Standart Yakıt Deposu” tanımı, 16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile yapılan değişiklikten önceki haliyle “Standart Yakıt Deposu: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan standart depoları,” olarak uygulanır.