(Tahsilat G.T B-3) Tecil ve taksitlendirmek yararlanmak için başvuru süresi uzatıldı (28.11.2008)

 

                      TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: B SIRA NO: 5

  

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (1) 48 inci maddesine istinaden hazırlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği, 30 Ekim 2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Tebliğ ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.