(VUK Sir. 33)Elektronik ortamda alınan faturaların muhafaza ve ibrazı (16.05.2008)

                                                                VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/33
 
 Başkanlığımız, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin 4 üncü fıkrası, mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı bendi hükmü ile aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin 1 ve 3 numaralı bentlerinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkilere istinaden ülkemizde elektronik fatura uygulamasının başlangıç adımı olarak  "Elektronik Fatura Kayıt Sistemi"ni (EFKS) hayata geçirmiştir.
 
Başkanlığımızdan EFKS kapsamında fatura düzenleme iznini alarak elektronik ortamda fatura düzenleyen Kurumlar http://www.efatura.gov.tr internet sitesinden yayınlanmaktadır.
 
Söz konusu kurumlar tarafından EFKS kapsamında düzenlenen faturalar Vergi Usul Kanununun 229’ncu maddesinde tarif edilen fatura hükmündedir.
 
Bu kurumlardan;
 
• Kağıt ortamında alınan faturalar genel hükümler çerçevesinde kağıt ortamında muhafaza edilmeye devam edilecektir.
• Güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak elektronik veya manyetik ortamda alınan faturalar ise sadece elektronik veya manyetik ortamda muhafaza edilecektir. Kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik gibi özelliklere haiz olan güvenli elektronik imzanın doğrulanması ve geçerliliğin tespiti kağıt fatura üzerinde sağlanamayacağından, bu faturaların elektronik veya manyetik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Elektronik ortamda alınan faturaların kağıt nüshasının saklanması, muhafaza ve ibraz ödevlerinin yerine getirilmesi açısından yeterli değildir.  

Sisteme dahil olan kurumlardan kağıt ortamında ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış fatura alan alıcılar bu faturaları yasal defterlerine kaydederek gider gösterebilecek ve indirim konusu yapabileceklerdir. Ayrıca bu faturalar Vergi Usul Kanunu ve diğer Kanunların belirlediği süreler dahilinde saklanacak ve istendiğinde ibraz edilecektir.