(VUK Sir. 34) 2007 dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirimleri uzatıldı(02.06.2008)

                                                        VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/34

1-Giriş:
 
362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2007 dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2-Yasal Düzenleme:
 
Bilindiği üzere, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda 32 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 29 Şubat 2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Haziran 2008 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.
 
Ancak, mükellefler tarafından Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle 2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Eylül 2008 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.
 
3-Sonuç:
 
Buna göre, 2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/09/2008 tarihine kadar verilebilecektir.
 
Duyurulur.