(VUK Sir. 36) Hekimlerin pos fişlerini kullanımı (02.06.2008)

                                                           VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /36

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde anılan Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucuları (POS) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğü ve bu uygulamanın 01/06/2008 tarihinden itibaren başlayacağı açıklanmıştı.
 
Ancak, sözü edilen tebliğle bulundurma ve kullanma zorunluluğunun başlama tarihi 382 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/09/2008 tarihi olarak değiştirilmiştir.
 
382 sıra numaralı tebliğ ile serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucularıyla düzenlenecek POS fişlerinin "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edileceğine ilişkin hükümde bir değişiklik yapılmamış, zorunluluğa ilişkin uygulama tarihi ertelenmiştir.
 
Bu nedenle, dileyen hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından 01/06/2008 tarihi itibariyle 379 sıra numaralı Genel Tebliğde yer alan özellikleri haiz POS cihazını işyerlerinde bulundurmaları ve kullanılmaları halinde bu cihazlarla düzenlenen belgeler "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilecek, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlenmeyecektir.