(VUK Sir. 38) 2008 yılı ba ve bs formlarının bildirim süresi uzatıldı (06.11.2008)

                        VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 38

1- Giriş:
 
381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2008 yılı aylık dönemlerine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2-Yasal Düzenleme:
 
Bilindiği üzere, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak her ay için ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formlarının, 2008 yılı Nisan ayının 5 nci gününden itibaren Haziran ayının 5 nci günü akşamına kadar verilebileceği açıklanmıştı.
 
Ancak, 30/05/2008 tarih ve 35 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Kasım 2008 tarihi akşamına kadar  uzatılmıştı.
 
Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak her ay için ayrı düzenlenen "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 10 Kasım 2008 tarihi saat 24:00’e kadar  uzatılmıştır.
 

3-Sonuç:
 
Buna göre, 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 10/11/2008 tarihi saat 24:00’e kadar  verilecektir.