(2009-46 Genelge) 5084 Sayılı kanun uygulamaları (06.04.2009)

                 G E N E L G E        2009 – 46

 Bilindiği gibi, 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 32 nci maddesinin on üçüncü fıkrası ile, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “31.12.2008” ibareleri “31/12/2009” şeklinde değiştirilmiş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan “31/12/2007” ibaresinden önce gelmek üzere “31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009 tarihine kadar,” ibaresi eklenmiştir.
5084 sayılı Kanunda, 5838 sayılı Kanunla yapılan bu düzenleme neticesinde, kapsama giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada da faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç 10 veya üzerinde sigortalıyı fiilen çalıştıranlar, yatırıma başlama veya tamamlama ile ilgili şartları yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, 31/12/2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.
 Hal böyle olmakla birlikte, 5350 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilde, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 3 ve 4 üncü maddelerinde belirtilen teşvik ve desteklerden yararlanma hakkı kazanan mükelleflerin, bu haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri öngörülmüştür.
  Bu bakımdan, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler (resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç), sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 10 veya üzerinde sigortalı çalıştırma koşulunu yerine getirmeleri halinde yararlanabilecekleri gibi, sözkonusu teşvikten,
-1/10/2003 ila 31/3/2005 tarihleri arasında işe başlamış olmaları durumunda, çalıştırdıkları sigortalıların tamamından dolayı,
-1/10/2003 tarihinden önce işe başlamış olmaları durumunda, en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerden dolayı da,
31/12/2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.
Bu bağlamda, 16/1/2009 tarihli ve 2009/12 sayılı Genelge yayımı tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup, kapsama giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada da faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerin, yatırımlarını tamamlamalarından dolayı sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 1/1/2010 tarihinden 31/12/2012 tarihine kadar yararlanabilmelerine ilişkin usul ve esaslar ayrıca hazırlanacak genelgede açıklanacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.