(2009/15129 Karar) Kısa çalışma süresinin altı ay uzatılması (03.07.2009)

 

   22/6/2009 TARİHLİ VE 2009/15129 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
 
MADDE 1 – (1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde; 31/12/2009 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması, bir önceki kısa çalışma uygulamasının sona ermesi, kısa çalışma uygulaması devam eden ve aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için yeni bir uygunluk tespiti yapılması koşulu ile kısa çalışma süresinin altı ay daha uzatılması kararlaştırılmıştır.
 
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür