Bazı Mallarda Uygulanacak Olan KDV ve ÖTV’nin Değişmesine İlişkin Karar ( 24.08.2009 )

Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/8/2009 tarihli ve 653 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Söz konusu tebliğde; değişiklik yapan tebliğ aşağıdadır.
                                                       
                                                                                  Saygılarımla,

                                                                                AHMET YELİS
                                                                         YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 

 

22 Ağustos 2009 Tarih 27327 Sayılı Resmi Gazete
Karar Sayısı : 2009/15315

                   BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL
                   TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
 
MADDE 1 – (1) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11, ( 18 Gros Tonilatoyu geçmeyen Gezinti Gemisi , Denizde Seyretmeye Mahsus Olanlar ) 8901.10.90.00.11 (18 Gros Tonilatoyu geçmeyen Gezinti Gemisi, Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar )  ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı ( yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri kürekli kayıklar ve kanolar, şişirilebilir olanlar ile birim ağırlığı 100 kg’ı geçmeyenler kürekli ve kanolar hariç ) mallarda uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
 
MADDE 2 – (1) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı malların tesliminde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.
 
(2) Mükellefler, bu Karar kapsamında teslim edecekleri mallar nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri katma değer vergisi bakımından, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen iade hakkından faydalanamazlar.
 
MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.