Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Değiştirilmesi (16.07.2009)

BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ  BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
            

MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 I SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
  (Hafif yağlar ve müstahzarları)    
2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0
Kilogram
  (Yalnız nafta)
2710.11.31.00.00 Uçak benzini 0
Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95’ten az olanlar 1,6500
Litre
  (Kurşunsuz normal benzin)
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.11.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan 1,6915
Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
 2710.11.45.00.12 Katkılı Kurşunsuz benzin 95 oktan 1,6915
Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
 2710.11.45.00.19 Diğerleri 1,6915
Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.11.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan 1,8135
Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.11.49.00.19 Diğerleri 1,8135
Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98’den az olanlar 1,6800
Litre
  (Kurşunlu normal benzin)
  (Kurşunlu süper benzin)
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 1,6800
Litre
  (Kurşunlu süper benzin)
2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0
Litre
2710.19.21.00.00 Jet yakıtı (Kerosen) 0
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)
2710.19.41.00.11 Motorin 1,1545
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)
2710.19.41.00.18 Diğerleri 1,1545
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.11 Motorin 1,0845
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.12 Kırsal Motorin 1,0845
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.18 Diğerleri 1,0845
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.11 Motorin 1,0845
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.13 Deniz motorini (DMX) 1,0845
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.14 Deniz motorini (DMA) 1,0845
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.15 Deniz motorini (DMB) 1,0845
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.16 Deniz motorini (DMC) 1,0845
Litre
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.19 Diğerleri 1,0845
Litre
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.11 Fuel oil 3 0,2370
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.19 Diğerleri 0,2370
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.11 Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı) 0,4760
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.19 Diğerleri 0,4760
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )
2710.19.65.00.11 Fuel oil 5 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )
2710.19.65.00.19 Diğerleri 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.11 Fuel oil 6 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180) 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380) 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,2240
Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )
2710.19.69.00.99 Diğerleri 0,2240
Kilogram
 27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) 0
Kilogram
  (Sıvılaştırılmış)
2711.11.00.00.00 Doğal gaz
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,6964
Standart M³
  Diğerleri 0,0230
Standart M³
  (Sıvılaştırılmış)
2711.12 Propan 1,0300
Kilogram
  (Sıvılaştırılmış)
2711.13 Bütan 1,0300
Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) 1,0980
Kilogram
  Diğerleri 1,0300
Kilogram
  (Gaz halinde)
2711.21.00.00.00 Doğal gaz
  Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,6964
Standart M³
  Diğerleri 0,0230
Standart M³
  (Gaz halinde)
2711.29.00.00.11 Propan 1,0300
Kilogram
  (Gaz halinde)
2711.29.00.00.12 Bütan 1,0300
Kilogram
  (Petrol koku)
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş 0
Kilogram
  (Petrol koku)
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş 0
Kilogram
  (Petrol bitümeni)
2713.20.00.00.19 Diğerleri 0
Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 0
Kilogram
  (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)
3824.90.97.90.54 Oto Biodizel 0,8000
Litre
3824.90.97.90.55 Yakıt Biodizel 0,8000
Litre
   
  (B) CETVELİ
   
 G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL)
Birimi
2707.10 Benzol (Benzen) 1,8135
Kilogram
2707.20 Toluol (Toluen) 1,8135
Kilogram
2707.50.90.00.11 Solvent nafta 1,8135
Kilogram
  (Çözücü nafta)
2710.11.21.00.00 White spirit 1,8135
Kilogram
2710.11.25.00.00 Diğerleri 1,8135
Kilogram
2710.11.90.00.11 Diğer solventler 1,8135
Kilogram
  (Çözücüler) (Petrol eteri)
2710.11.90.00.19 Diğerleri 1,8135
Kilogram
  (Petrol eteri)
2710.19.29.00.00 Diğerleri 1,8135
Kilogram
  (Petrol eteri)
2901.10.00.90.11 Hekzan 1,8135
Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 1,8135
Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 1,8135
Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 1,8135
Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 1,8135
Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 1,8135
Kilogram
  (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)
3811.21.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 1,8135
Kilogram
  (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)
3811.29.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 1,8135
Kilogram
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 1,8135
Kilogram
  Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3814.00.90 Diğerleri 0,0650
Kilogram
  (Esası bütil asetat olanlar hariç)
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler 0,0650
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar Kilogram
0,9345
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.21 Spindle oil 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.22 Light neutral 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.23 Heavy neutral 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.24 Bright stock 0,9345
Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.98 Diğerleri 0,9345
Kilogram
  (Yalnız baz yağlar)
2710.19.25.00.11 Gazyağı 0,7605
Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 0,7605
Litre
  (Yağlama müstahzarları)
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 0,3000
Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler 0,3000
Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)
3403.19.91.00.00 Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar 0,3000
Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)
3403.19.99.00.00 Diğerleri 0,3000
Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 0,3000
Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)
3403.99.10.00.00 Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar 0,3000
Kilogram
  (Yağlama müstahzarları)
3403.99.90.00.00 Diğerleri 0,3000
Kilogram

 

MADDE 2 – 13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan listeye aşağıdaki G.T.İ.P numaralarıyla belirtilen mallar eklenmiştir.

G.T.İ.P NO

Mal İsmi
  (Yağlama müstahzarları)
3403.11.00.00.00
 
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
   
  (Yağlama müstahzarları)
3403.19.10.00.00
 
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
   
 
  (Yağlama müstahzarları)
3403.19.91.00.00 Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar
   
  (Yağlama müstahzarları)
3403.19.99.00.00 Diğerleri
   
  (Yağlama müstahzarları)
3403.91.00.00.00
 
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
   
  (Yağlama müstahzarları)
3403.99.10.00.00 Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar
   
  (Yağlama müstahzarları)
3403.99.90.00.00 Diğerleri
   

 

MADDE 3 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırasında yer alan "lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – 25/12/2008 tarihli ve 2008/14482 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "%33" ibaresi "%26" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – Bu Kararın;
a) 4 üncü maddesi 30/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini ilgisine göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı yürütür.