Federal Almanya Cumhuriyeti ile aramızdaki Çifte Vergilendirme Anlaşmasının Son Bulması (12.08.2009)

 

16 NİSAN 1985 TARİHİNDE İMZALANAN “TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI” ALMANYA TARAFINDAN FESHEDİLMİŞTİR.

 

            Almanya, 16 Nisan 1985 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nı, bu anlaşmanın yenilenmesi ile ilgili müzakere süreci devam ederken, 21 Temmuz 2009 tarihinde feshettiğini Türkiye’ye bildirmiş bulunmaktadır.

 

Fesih işlemi 01.01.2011 tarihinden sonraki vergilendirme dönemleri için geçerli olmakla birlikte, söz konusu Anlaşmanın 2009 ve 2010 yılları vergilendirme dönemlerinde uygulanmasına devam edilecektir.

 

            Diğer yandan Türkiye, Almanya hükümeti ile yeni bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını 01.01.2011 tarihinden önce sonuçlandırarak yürürlüğe koymak için yapıcı bir şekilde müzakerelere devam edecektir.