(Gen 2009-2) 2009 Yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ( 12.01.2009)