(Harçlar Kan. Sir – 9)2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlar (30.06.2009)

                       HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ / 9

29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/03/2009 tarihli ve 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30/06/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri sırasında alınacak harç oranında değişiklik yapılmıştır.
 
Söz konusu Kararname ile belirlenen oranın uygulama süresi 30/06/2009 tarihine kadar olduğundan, 30/06/2009 tarihinde yapılan işlemler için de bu Kararnamede belirlenen oran uygulanacaktır