SGK Tarafından Uygulanan 5 Puanlık İndirim Hakkında Açıklama (07.12.2009)

                     

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünce 2009/139 No’lu Genelge Çıkarılmıştır.

             Bu Genelgede, malullük,  yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinde 5 puanlık indirim uygulaması ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

 

                                                                                     Saygılarımla

                                                                                    Ahmet YELİS