Varlık Barışı Uzatılmıştır (30.09.2009)

   

                                    29/9/2009 TARİHLİ VE 2009/15456 SAYILI

                                                   KARARNAMENİN EKİ

                                                          KARAR

MADDE 1 – (1) 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

            

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

                                                                                       Saygılarımızla

                                                                                       Ahmet YELİS

                                                                                   Yeminli Mali Müşavir