(ÖTV Sir – 13)ÖTV tescil ve tahsil tutarlarına ilişkin değişiklikler (11.08.2010)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/13

25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07/06/2010 tarihli ve 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarının uygulanacağı ve bu tutarın söz konusu cetveldeki malların karşılarında gösterilen orana göre hesaplanacak vergi tutarının tecil edileceği hükme bağlanmıştır.
 
Buna göre söz konusu kararname kapsamında ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için G.T.İ.P. numaraları itibariyle uygulanacak yürürlükteki ÖTV, tecil ve tahsil tutarlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
 

 (I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
 

 
G.T.İ.P. NO.
 
MAL İSMİ
 
BİRİMİ
 
ÖTV TUTARI
 (TL)
TECİL
 (TL)
TAHSİL
 (TL)
2707.10  Benzol (Benzen) Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
2707.20  Toluol (Toluen) Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
2707.50.90.00.11  Solvent nafta      Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
 
 (Çözücü nafta)  
 
 
 
 
2710.11.21.00.00  White spirit Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
2710.11.25.00.00  Diğerleri Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
2710.11.90.00.11  Diğer solventler  Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
 
 (Çözücüler) (Petrol eteri)   
 
 
 
 
2710.11.90.00.19  Diğerleri                               Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
 
 (Petrol eteri)
 
 
 
 
2710.19.29.00.00  Diğerleri     Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
 
 (Petrol eteri)
 
 
 
 
2901.10.00.90.11  Hekzan Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
2901.10.00.90.12  Heptan Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
2901.10.00.90.13  Pentan Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
2902.20.00.00.00  Benzen (Benzol) Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
2902.30.00.00.00  Toluen (Toluol) Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
2909.19.90.00.13  Metil tersiyer bütil eter (MTBE) Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
 
 (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)
 
 
 
 
3811.21.00.10.00  Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
 
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)
 
 
 
 
3811.29.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar Kilogram
2,0135
1,9984
0,0151
 
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 
 
 
 
 
3814.00.90 Diğerleri Kilogram
0,0650
0,0499
0,0151
 
(Esası bütil asetat olanlar hariç)
 
 
 
 
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler Kilogram
0,0650
0,0499
0,0151
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)  
 
 
 
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar  Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)  
 
 
 
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak  olanlar Kilogram
 
1,0560
 
0,7550
 
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar   Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin   Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları  
Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar  Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar  Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.99.00.21   Spindle oil Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.99.00.22   Light neutral Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.99.00.23   Heavy neutral Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
 
 
 
2710.19.99.00.24  Bright stock Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
 
 
 
 
2710.19.99.00.98 Diğerleri Kilogram
1,0560
0,7550
0,3010
 
(Yalnız baz yağlar)
 
 
 
 
2710.19.25.00.11 Gazyağı Litre
0,7605
0,7453
0,0152
2710.19.25.00.19 Diğerleri Litre
0,7605
0,7453
0,0152
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
 
 
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar Kilogram
0,3000
0,2850
0,0150
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
 
 
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler Kilogram
0,3000
0,2850
0,0150
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
 
 
3403.19.91.00.00 Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar Kilogram
0,3000
0,2850
0,0150
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
 
 
3403.19.99.00.00 Diğerleri Kilogram
0,3000
0,2850
0,0150
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
 
 
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar Kilogram
0,3000
0,2850
0,0150
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
 
 
3403.99.10.00.00 Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar Kilogram
0,3000
0,2850
0,0150
 
(Yağlama müstahzarları)
 
 
 
 
3403.99.90.00.00  Diğerleri Kilogram
0,3000
0,2850
0,0150