2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Orani % 2,34 olmuştur. (02.05.2011)

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/19
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2011 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,34 (yüzde iki virgül otuzdört) olarak tespit edilmiştir.