2011 Yılında Uygulanacak SGK Had ve Tutarları ( 26.01.2011 )

PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR
                                                                           

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2011 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2011 ila 30/6/2011 ve 1/7/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İligili Genelgede

• 2011 Yılı İçin Uygulanacak Olan Asgari Ücret
• Sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları
• Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları
• Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması
• Emzirme ödeneği
• Cenaze ödeneği
• İdari para cezaları
• Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması

Gibi konular hakkında 2011 Yılında uygulanacak olan tutarlar yer almaktadır.

                                                                                      
İlgili Genelge İçin :
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/853dc680457f21c3909b96ca39e49ccf/2011_10.pdf?MOD=AJPERES