4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Karar

Karar Sayısı : 2012/3792

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2012 tarihlive 103112 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci ve 12 nci maddelerinegöre, Bakanlar Kurulu’nca 8/10/2012 tarihindekararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Kararı Görmek İçin Tıklayınız