2014 Yılı Asgari Ücret Tarifesi ve Hesaplaması

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 31/12/2013

Karar No : 2013/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6/12/2013 tarihinde başladığı çalışmalarım 31/12/2013 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı beş toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) 16 yaşım doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında 35,70 (otuzbeş yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2014- 31/12/2014 tarihleri arasında ise 37,80 (otuzyedi seksen) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

3) 16 yaşım doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında 35,70 (otuzbeş yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında ise 37,80 (otuzyedi seksen) Türk Lirası olarak tespitine, işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

4 İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazetemde yayımlanmasına oy birliğiyle, karar verilmiştir.

01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRET HESABI   
 

ASGARİ ÜCRET 1071,00  
SSK PRİMİ % 14 149,94  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 10,71  
GELİR VERGİSİ %15 (*) 56,22  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 80,33  
DAMGA VERGİSİ % 07,59 8,13  
KESİNTİLER TOPLAMI 225,00  
NET ASGARİ ÜCRET(**) 846


01.07.2014-31.12.2014 DÖNEMİ ASGARİ ÜCRET HESABI

ASGARİ ÜCRET 1134,00  
SSK PRİMİ % 14 158,76  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 11,34  
GELİR VERGİSİ %15 (*) 64,26  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 80,33  
DAMGA VERGİSİ % 07,59 8,61  
KESİNTİLER TOPLAMI 242,97  
NET ASGARİ ÜCRET(**) 891,03

  

SÖZ KONUSU KARARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.