e-Fatura Uygulamasında GİB Portal Yöntemi Kullanıcılarına İlişkin Duyuru Yayınlandı

e-Fatura Uygulamasında GİB Portal Yöntemi Kullanıcılarına İlişkin Duyuru Yayınlandı

AÇIKLAMALAR:

e-Fatura Portalı sitesinde, GİB Portal Yöntemi kullanıcılarına ilişkin duyuru yayınlanmıştır. Söz
konusu duyuruya göre;

e-Fatura uygulamasında GİB Portal Yöntemi kullanıcılarının, portal üzerinde kayıtlı bulunan 6 aydan önceki tarihli faturaların ve posta kutusu yanıtlarının (kabul-red cevapları)15.10.2014 tarihi itibariyle sistem üzerinden silineceğinden, portaldeki faturaların ve posta kutusu yanıtlarının bilgisayara indirilip 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca istenildiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Portalden indirilerek arşivlenmeyen faturaların ve posta kutusu yanıtlarının saklanma yükümlülüğü mükelleflere ait olup Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.